BA (Hons) Primary Education (ITE)

 

This programme adopts an enquiry-based approach to learning, building your skills and deepening your knowledge and understanding through self-directed study. You will work independently and as part of a team, collaborating in study groups, assessments and in early professional practice with fellow students. BA (Hons) Primary Education will prepare you to specialize in the teaching of primary grades, developing your skills to professional teaching standards.

Key Facts
COURSE CODEBAPE
COURSE DURATION3 Years
COURSE TYPEUndergraduate programmes
MNQF LEVEL7
ACADEMIC LEVELBA (Hons)
LEARNING MODEFull Time
ENTRY REQUIREMENTS

Entry Criteria

3 passes in A Level/HSC (At GCE A/L, a pass is considered E and above. HSC pass is considered C and above)

OR

Attainment of a Level 4 qualification in a related field

OR

Attainment of Level 4 Foundation Study Programme approved for the specific Diploma programme.

COURSE OVERVIEW

· Intake: January / May / September

· Course Fee: MVR 3950 (Per Month)

STRUCTURE

MODULES

YEAR 1

1. Teaching and Learning
2. Beginning Professional Practice
3. Working with All Children and Exploring SEN (with experience in EY settings)
4. The Developing Child

 

 * Diploma of Teaching (Primary) will be awarded at the completion of the first year.

YEAR 2

1. Inclusive Practice
2. Developing Knowledge for Teaching Core Subjects
3. Embedding Knowledge for Teaching
4. Developing Professional Practice

* Advanced Diploma of Teaching(Primary) will be awarded at the completion of the Second year.

 

 

YEAR 3

1. Become a Professional
2. Extending Professional Practice
3. Extending Knowledge for Teaching Core Subjects
4. Dissertation - Primary Education

 

 

 

 

OTHER FACTS / COMMENTS
Message for potential students

 BAPE course is by far the best course taught in the Maldives focusing in primary teaching. The structure of the course is designed in a way that we get hands on experience at the same time we are developing our theoretical knowledge. With a wonderful support system from the faculty we are getting on the track to become teachers of the next generation. 

                                                                                                                            -Shuma Ahmed-

 

Creating a teaching portfolio was a wonderful way for me to reflect on what modules I have studied, methods I have used, and importantly what did and did not work. This allowed me to think critically about how to change future classes for the better. It also reminded me how much I enjoy teaching!

                                                                                                                           - Neema Jameel- 

 

BAPE course is an eye opener to everything that education is all about , it has thought me to look into things differently with broader knowledge n understanding of outside world n how I can implement n approach to teaching differently.                                                                                                                                                                                                                                    - Fathimath Shaneez -

FACULTY / CENTREFaculty of Educational Studies (FES)
AWARDING BODYThe University of the West of England
Related Programs

Diploma in Multimedia Technology

This course is aimed at laying a strong foundation in Visual Communication, Advertising, Graphic Design, Photography and a specialization ...

BSC Computer Science

BSc in Computer Science is an exciting and rapidly developing subject that offers excellent employment prospects and well-paid careers. ...

Diploma in Tourism and Hotel Management

...

Bachelor of Teaching Dhivehi Language

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިން ދިވެހި ލޭންގުއޭޖު ޕްރޮގްރާމަކީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުމާއި، ކަރިކިއުލަމާއި ޕެޑަގޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި މުދައްރިސުން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން، ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ލަ ނޑު ދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސެއްގެ .ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ދައުރާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިދިނުން އެއީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަ ނޑު އަމާޒެވެ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދިވެހިބަހާއި ލިންގުއިސްޓިކްގެ ބައިތަކާއި ތާރީޚުގެ ތަފާތު ބައިތައް ވަރަށް ފުންކޮށް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި، ހުނަރުތަކާއި، ކަރިކިއުލަމާއި އެސެސްމަންޓު ގެންދާނޭގޮތް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ...

Bachelor in Teaching (Teaching English to Speakers of Other Languages)

This programme is designed to prepare professional teachers, researchers and curriculum developers in the area of teaching English as a foreign/second language. The programme incorporates and models communicative language teaching and promotes a reflective model of teaching that pays attention to student diversity. ...

Diploma in Banking and Finance

...

Bachelor of Psychology

...

BA in Banking and Finance

...

BA in Tourism and Hotel Management

...

Diploma In Nursing

Diploma in Nursing program aims to develop knowledgeable practitioners in general nursing who are equipped with practical skills to work in various settings in Maldivian health sector. The program enables candidates to work with clients and professional partners in effectively delivering health-care services according to the code of ethics. The program aligns with the National Competency Standards for Professional Nurses and Midwives to ensure safe practice and quality patient-centered care. Upon successful completion of the program, the candidates will meet the licensing requirements of the Maldives Nursing and Midwifery Council as a Registered Nurse. ...

BSc (Hons) Accounting and Finance

The BA (Hons) Accounting and Finance programme seeks to provide a foundation for lifelong learning with a strong emphasis on the development of appropriate knowledge, skills and professional values essential to the development of an accounting and finance specialism, whether in industry or public practice. It has been designed to provide a thorough grounding in financial reporting, management accounting and corporate finance. It aims to develop technically competent, broad-based professionals who think and communicate effectively and who have the basic tools for conducting inquiry, carrying out problem solving and undertaking critical analysis in a constantly-changing business context. ...

BA (Hons) Business Management and Economics

The BA (Hons) Business Management and Economics offers students an opportunity to study core economics modules alongside a current and integrated business management education covering the main disciplines and operational areas of business. ...

BA (Hons) Business and Management

...

BA (Hons) Business and Human Resource Management

The BA (Hons) Business and Human Resource Management programme offers students a current and integrated business education covering the main disciplines and operational areas of business, with a specific focus on the function and discipline of Human Resource Management. ...

BA (Hons) Business Management with Marketing

The BA (Hons) Business Management with Marketing offers students a current and integrated business education covering the main disciplines and operational areas of business as well as marketing. ...

Bachelor of Human Resource Management Development

...

Diploma in Human Resource Management

The Bachelor of Human Resource Management programme is designedfor those who are interested in a thorough grounding in human resource management theory and practice. The programme is targeted for individuals who work as human resource managers, supervisors and administrators in public and private sector organizations. ...

LLB (Hons.)

LLB (HONS) LAW ...

BSC (Hons) Computer Science

In this course, you will learn how to analyse complex problems, as well as design and write programs to solve them. ...

Bachelor of Arts in Dhivehi Language and History

Bachelor of Arts in Dhivehi Language and History offers students a unique opportunity to understand the social, cultural and political dimensions of Maldivian society through critical analysis of our language and history. ...

Bachelor of Science in Business Information Technology

BSc in Business Information Technology is a modern course that brings together two key aspects, that is, the link between Information Technology and the business environment. ...

BSC (Hons) Nursing (International) (Top-up)

The programme aims to enable international qualified nurses to become critical practitioners committed to lifelong learning in their respective areas of practice, situated within their own health and social care context, through this international qualification. ...

Bachelor of Teaching Mathematics

This program provides content knowledge, pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge to teach various topics in mathematics for secondary and higher secondary levels. This includes discussions on concepts, ...

Bachelor of Teaching Primary

The Bachelor of Teaching (Primary) programme aims to develop reflective primary teachers who are adept in the key learning areas of the Maldives National Curriculum; and are motivated and capable of inculcating the values and competencies specified in the national primary curriculum. ...

Bachelor of Early Childhood Education

The aim of this programme is to produce graduates for pre-schools and early childhood entries to satisfy the country’s demand for qualified early childhood educators. ...

BA (Hons) Early Childhood

BA(Hons) Early Childhood is an intellectually demanding and enjoyable course looking at the issues affecting children between birth and eight years old. ...

Bachelor of Shariah and Law

The programme focuses on the study of Shariah and Law as the first step to start a career in the legal field and in Islamic scholarship. ...

Bachelor of Teaching Islam

...

Diploma in Teaching (Primary)

The Diploma in Primary Teaching programme aims to develop reflective primary teachers who are adapt in the key learning areas of the Maldives National Curriculum, and are motivated and capable of inculcating values and competencies specified in the national Primary Curriculum. ...

Diploma of Early Childhood Education

The aim of this programme is to produce graduates for pre-schools and early childhood institutes to meet the country's growing demand for qualified and trained early childhood teachers. ...

Diploma in Computing

The Diploma in Computing provides a common first year for BSc in Business Information Technology and BSc in Computer Science. These are modern programmes which link computing to actual business environments. ...

Diploma in Teaching Dhivehi Language

...

Diploma in Shariah and Law

This programmes is to prepare students with scholarly knowledge of shariah to provide a strong first year towards completion of Bachelor of Shariah. ...

Diploma in Teaching Islamic Studies

...

Advanced Diploma in Teaching Mathematics

This level 6 Advanced Diploma in Teaching Mathematics provides content knowledge, pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge to teach various topics in mathematics for secondary school. ...

Advanced Diploma in Teaching (Teaching English to speakers of other languages)

This level 6 Advanced Diploma in Teaching (TESOL) is designed to prepare secondary teachers in the area of teaching English as a foreign/second language. ...